Wykształcenie – O mnieStrona główna

Barbara Floriańczyk – wykształcenie

W 1986 r. uzyskałam tytuł magistra filologii germańskiej w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1987 r. ukończyłam prestiżowy kurs języka i kultury francuskiej w Instytucie Francuskim w Warszawie, organizowany przez uniwersytet w Nancy.

W 1994 r. w ramach wyjazdowej pracy tłumacza uzyskałam dyplom zaświadczający o odbyciu szkolenia z zakresu obsługi sterowanych komputerowo maszyn dziewiarskich.

W 1995 r. byłam uczestnikiem szkolenia dla tłumaczy sądowych, zorganizowanego przez Towarzystwo TEPIS w Warszawie.

W 2002 r. ukończyłam z wynikiem celującym Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Oprócz języka niemieckiego znam nieźle francuski (kiedyś biegle, dziś raczej biernie) oraz angielski, rosyjski i łacinę w stopniu pozwalającym mi na ich wykorzystanie w pracy tłumacza.