Doświadczenie zawodowe – O mnie Strona główna

Barbara Floriańczyk – doświadczenie zawodowe

Pracę tłumacza tekstowego w języku niemieckim rozpoczęłam w 1983 r., jeszcze podczas studiów. Od 1990 r. zajmuję się wyłącznie tłumaczeniem książek.

W latach 1988-1990 pracowałam na stanowisku młodszego redaktora w Polskiej Agencji Prasowej. Nabrałam więc doświadczenia redakcyjnego w zakresie korekty i adiustacji tekstów, co pozwala uniknąć wielu błędów i niezręczności już na etapie tłumaczenia roboczego. Oddawane przeze mnie przekłady mają opinię bardzo dobrych, zarówno pod względem stylistycznym, jak i merytorycznym.

W latach 1992-1994 wykonywałam na zlecenie tłumaczenie i korektę materiałów do dwutygodnika „Agro Serwis”.
W 1994 r. pracowałam jako tłumacz grupy osób na szkoleniu w zakresie obsługi sterowanych komputerowo maszyn dziewiarskich firmy Universal w Westhausen w Niemczech.

W latach 1995-2002 byłam tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, zarejestrowanym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ze względów zdrowotnych i rodzinnych zrezygnowałam jednak z tej dziedziny działalności, poświęcając się całkowicie tłumaczeniu książek.

W czerwcu 2002 r. ukończyłam z wynikiem celującym dwusemestralne Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dające przygotowanie do zawodu redaktora. Moja praca zaliczeniowa polegała na korekcie specjalistycznego artykułu medycznego na temat więzadeł krzyżowych.

Wkrótce potem brałam udział w pracach redakcyjnych przy „Wielkim Słowniku Frazeologicznym Języka Polskiego”.

Mam 29-letni staż pracy w zawodzie tłumacza. W tym czasie przetłumaczyłam 133 pozycje książkowe, nie licząc drobniejszych tekstów naukowych i popularnonaukowych. Specjalizuję się w tłumaczeniu książek, głównie popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej, medycznej i kulinarnej oraz wszelkiego rodzaju poradników i przewodników.

Pracuję jako freelancer (na umowy o dzieło).